Sau 3 năm xây dựng, the antonia đã hoàn thành đúng tiến độ. Sẵn sàng giao nhà vào ngày 26/06/2023. Đợt giao nhà đầu tiên từ 27-29/06/2023 chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã giao 50 căn.